Administratorem danych osobowych jest Global Data Leads LLC z siedzibą w 1621 Central Ave, Cheyenne, WY 82001, USA, Filing ID 2021-000974294.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród, realizacji przez Global Data Lead LLC prawnie uzasadnionych interesów oraz obowiązków prawnych, a także marketingu własnego produktów i usług Global Data Leads LLC.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: [email protected].

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem: Polityka prywatności.

[więcej]